Autorijschool Alert
Burg. Hogguerstraat 779
1064 EB  Amsterdam
(020) 618 52 76
(06) 22 22 82 71
info@autorijschoolalert.nl
 
               
De drukte op de wegen neemt toe met als gevolg dat de eisen die aan jou gesteld worden als bestuurder ook hoger worden. Niet alleen zul je de auto onder alle omstandigheden in het verkeer onder controle moeten kunnen houden (de vaardigheid), ook zul je moeten beschikken over een goed ontwikkeld inzicht om jouw verkeersdeelname soepel te laten verlopen. Uiteraard is daarbij de kennis van de verkeersregels van groot belang.

De BOVAG erkende autorijschool ALERT stelt de drie bovengenoemde aspecten centraal en staat garant voor autorijlessen waarin ze alle drie optimaal aan bod komen. Autorijlessen op maat, zo samengesteld om vanuit jouw persoonlijke mogelijkheden het autorijden onder de knie te krijgen.


ALERT is een BOVAG erkende rijschool